GRANDMASTER

Idź do spisu treści

Menu główne

WZORY DOKUMENTÓW

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyłączenie - osoba fizyczna (interaktywny)

Wniosek o przyłączenie - osoba prawna (interaktywny)

Wniosek o przyłączenie - spółka cywilna (interaktywny)

Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy kompleksowej dostarczania
energii elektrycznej - osoba fizyczna (interaktywny)

Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy kompleksowej dostarczania
energii elektrycznej - osoba prawna (interaktywny)

Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy kompleksowej dostarczania
energii elektrycznej - spółka cywilna (interaktywny)

Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej - osoba fizyczna (interaktywny)

Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej - osoba prawna (interaktywny)

Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej - spółka cywilna (interaktywny)

Wniosek o rozwiązanie umowy (interaktywny)

Wzorzec Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Wzorzec Generalnej Umowy Dystrybucji

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Informacja o przetwarzaniu danych osób reprezentujących klienta

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej o spełnieniu przesłanek, o których mowa w Art. 5 ust. 1a pkt 2-5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538) (interaktywny)

UWAGA: W celu poprawnego wyświetlania formularzy interaktywnych należy zapisać je na dysku lokalnym swego komputera, a nastepnie uruchomić bezpośrednio w programie Adobe Reader.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego