GRANDMASTER

Idź do spisu treści

Menu główne

SPRZEDAWCY ENERGII

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.138.2018.GMi1 z dnia 26 października 2018 roku przedsiębiorstwo energetyczne GRANDMASTER Spółka z o.o. zostało wyznaczone na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku sprzedawcą zobowiązanym na obszarze swego działania.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.20.2019.AŁu z dnia 23 października 2019 roku przedsiębiorstwo energetyczne ORLEN PALIWA Spółka z o.o. z siedzibą w Widełce przy ul. Widełka 869 zostało wyznaczone na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego GRANDMASTER Spółka z o.o.

GRANDMASTER Spółka z o.o. na obszarze swego działania świadczy usługi rezerwowej sprzedaży energii.

Na obszarze działania GRANDMASTER Spółka z o.o. zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje TAURON SPRZEDAŻ GZE Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2.

Lista sprzedawców energii, którzy zawarli z GRANDMASTER Spółka z o.o. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. Generalną Umowę Dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom na obszarze działania GRANDMASTER Spółka z o.o.:
 1. FORTUM MARKETING & SALES POLSKA S.A.
 2. PKP ENERGETYKA S.A.
 3. TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z O.O.
 4. GREEN S.A.
 5. ERGO ENERGY SPÓŁKA Z O.O.
 6. E2 ENERGIA SPÓŁKA Z O.O.
 7. ORLEN PALIWA SPÓŁKA Z O.O.
 8. UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z O.O.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego