GRANDMASTER

Idź do spisu treści

Menu główne

HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI

 

Firma GRANDMASTER Spółka z o.o. od ponad 25 lat zajmuje się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej w Rudzie Śląskiej na obszarze przemysłowym należącym w minionej epoce do Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego.

Początki naszej działalności sięgają 1992 roku, kiedy to w wyniku przekształceń własnościowych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym przejęliśmy opiekę nad majątkiem sieciowym należącym wówczas do HPR i staliśmy się podmiotem mającym zapewniać dostawy energii elektrycznej zlokalizowanym na tym terenie jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład HPR.

Wkrótce jednak, na skutek szybko postępujących procesów upadłościowych, w miejsce likwidowanych jednostek HPR zaczęły powstawać liczne zakłady produkcyjne i usługowe, a firma GRANDMASTER przekształciła się w koncesjonowane przedsiębiorstwo dystrybucyjne, stanowiąc swoisty mikroregion energetyczny.

Obecnie jako Operator Systemu Dystrybucyjnego dostarczamy energię około 70 odbiorcom, wśród których są podmioty gospodarcze, jednostki budżetowe oraz klienci indywidualni. Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie budowy, modernizacji i remontów sieci i instalacji elektrycznych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego