GRANDMASTER

Idź do spisu treści

Menu główne

KODEKSY SIECIOWE

 

Informacje i dokumenty wynikające z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG):

Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań.

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie.

Wzór dokumentu instalacji modułu wytwarzania energii dla typu A.

Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Grandmaster Spółka z o.o.

Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.

Załącznik 1: Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii.

Załącznik 2: Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany (załącznik do Powiadomienia).

Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów.

Załącznik 1. Program ramowy testu zgodności LFSM-O.

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Wzorzec deklaracji zgodności.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego